Informacja o działalności ZPP w okresie od 28 marca do 6 czerwca 2022 r.