Informacja o działalności ZPP w okresie od 20 października do 7 grudnia 2022 r.