Informacja o działalności ZPP w okresie od 8 grudnia 2022 r. do 19 marca 2023 r.