Aktualności

26 lipca 2023

Zgromadzenie Jubileuszowe ZPP, 12 września 2023 r., Zamek Królewski w Warszawie

Rok 2023 jest dla samorządów terytorialnych rokiem szczególnym. 25 lat temu, 5 czerwca 1998 roku, uchwalona została ustawa o samorządzie powiatowym – usamorządowione zostały wspólnoty powiatowe. By godnie uczcić ten ważny Jubileusz, Związek Powiatów Polskich przy współpracy z Biurem „Niepodległa” organizują uroczyste Zgromadzenie Jubileuszowe Związku Powiatów Polskich, które odbędzie się 12 września 2023 roku na Zamku Królewskim w Warszawie.

Zgromadzenie będzie zjazdem Delegatów reprezentujących powiaty i miasta na prawach powiatu z całej Polski oraz Gości związanych z samorządem powiatowym poprzez pełnioną w przeszłości lub obecnie funkcję, czy też darzących życzliwością aktywność Związku Powiatów Polskich.

Wydarzenie to odbędzie się w gościnnym również po latach Zamku Królewskim – miejscu, w którym 25 lat temu odbyło się uroczyste wręczenie Aktów erekcyjnych przedstawicielom wszystkich powiatów.  

Program Zgromadzenia Jubileuszowego składał się będzie z czterech głównych bloków:

  1. Sesja inauguracyjna, podczas której przedstawione zostanie krótkie kalendarium odradzania się samorządu terytorialnego – fundamentu państwowości niepodległej Polski.
  2. Sesja Jubileuszowa, w tym prezentująca dorobek 25-lecia samorządu powiatowego.
  3. Okolicznościowe wystąpienia.
  4. Uroczysta Gala Jubileuszowa - moment, w którym wręczone zostaną honorowe odznaczenia jubileuszowe.

Więcej szczegółów w zamieszczonych poniżej plikach.


Załączniki