Informacja o działalności ZPP w okresie od 31 maja do 22 czerwca 2023 r.