Informacja o działalności ZPP w okresie od 22 czerwca do 14 listopada 2023 r.