Informacja o działalności ZPP w okresie od 14 listopada 2023 r. do 12 marca 2024 r.