Informacja o działalności ZPP w okresie od 4 lutego do 29 marca 2017 roku