Aktualności

6 grudnia 2017

Rozwój PPP w Polsce - pierwsza wizyta studyjna, 12 grudnia br., Płock

fotolia.pl

Można już zgłaszać się na pierwszą wizytę studyjną w ramach projektu "Rozwój PPP w Polsce". Wizyty organizowane są przez konsorcjum Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich.

Pierwszym gospodarzem będzie miasto Płock, które z sukcesem wdraża projekt Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku. To kompleksowe rozwiązanie dla 24 budynków - przedszkoli, szkół, budynków urzędu oraz basenu miejskiego - wdrażane we współpracy z firmą Siemens. Opis tego przedsięwzięcia znajdziecie Państwo w załączeniu.

Na wizytę można zgłosić się tutaj: http://www.ppp.gov.pl/projekt-rozwoju-PPP/Strony/Innedzialania.aspx

Informujemy, że system online Ministerstwa Rozwoju zamyka możliwość zgłaszania się po osiągnięciu limitu 20 osób – stąd decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszych 15 osób jest na liście podstawowej, pozostałe 5 – na liście rezerwowej. W ciągu 2 dni od zamknięcia zgłoszeń osoby z listy podstawowej będą przez nas proszone o pisemne potwierdzenie swojego udziału ( §3 pkt 7 Regulaminu wizyty studyjnej nr 1).

Zwracamy uwagę na zapisy Regulaminu mówiące o tym, że, co do zasady, z uwagi na limit 15 osób na jedną wizytę, w całym cyklu wizyt studyjnych może wziąć udział jedna osoba z danej jednostki. Oznacza to, że jeśli w wizycie nr 1 weźmie udział przedstawiciel danej jednostki, to w przypadku dużego zainteresowania wizytami, na kolejne wizyty ta jednostka nie będzie mogła już zgłosić swojego reprezentanta.

Aby ułatwić Państwu podjęcie decyzji, załączamy planowany harmonogram wizyt studyjnych w 2018 roku. Kolejnych 5 zaplanowano w roku 2019, jednak ich harmonogram nie jest jeszcze ostatecznie określony. W całym cyklu 12 wizyt zaplanowano projekty wdrażane przez jednostki różnej wielkości i przekrojowo traktujące zarówno tematykę przedsięwzięć, jak i sposób ich realizacji.

Dodatkowych informacji może udzielić p. Joanna Ludwiczak, tel 61 633 50 53, joanna.ludwiczak@zmp.poznan.pl

Zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej!


Załączniki