Aktualności

21 sierpnia 2023

Ubytki w PIT w powiatach ziemskich

W związku z gromadzeniem przez Najwyższą Izbę Kontroli danych o ubytkach w dochodach JST w załączeniu publikujemy tabelę z zestawieniem tych danych dla wszystkich powiatów ziemskich.

Dane jednostkowe dotyczące ubytków we wpływach z PIT były oczywiście liczone w oparciu o udziały poszczególnych powiatów w ogólnych dochodach z PIT w kolejnych latach i o kwoty ubytków globalnych podawane w Ocenach Skutków Regulacji dla poszczególnych zmian prawnych w latach 2019-2022. Dane dotyczące transferów w 2021, 2022 i projektu na 2023 rok wynikają z informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów oraz (na 2023 r.) z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Autorem opracowania jest Pan dr Jan Maciej Czajkowski. 


Załączniki