Aktualności

10 czerwca 2024

Jak nie stracić mandatu? Czyli radny nie wszystko czynić może - bezpłatny webinar

Zachęcamy do obejrzenia kolejnego z cyklu ośmiu eksperckich szkoleń realizowanych w ramach serii "Poradnik samorządowy na nową kadencję".

Powody wygaśnięcia mandatu radnego, procedury postępowania w przypadku naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem niektórych funkcji lub działalności, ustawowe zakazy łączenia mandatu radnego z wykonywaniem niektórych funkcji, ograniczenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia JST przez radnych, ograniczenia dotyczące zatrudnienia i zawierania umów cywilnoprawnych przez radnych oraz ograniczenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby wchodzące w skład organów wykonawczych JST - to niektóre z zagadnień poruszonych podczas webinaru, dostępnego poniżej oraz na portalu szkoleniowo-edukacyjnym TV ZPP (http://tv.zpp.pl/).

Szkolenie zatytułowane "Jak nie stracić mandatu? Czyli radny nie wszystko czynić może" prowadzi Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura ZPP, radca prawny Bernadeta Skóbel.

Webinar ten jest częścią serii, w której eksperci ZPP prezentują praktyczne kompendium wiedzy na temat kluczowych zasad, obowiązków, uprawnień i procedur związanych z realizacją obowiązków wynikających ze zmiany kadencji w JST.

Dzięki szkoleniom z cyklu „Poradnik samorządowy na nową kadencję” zdobędą Państwo merytoryczną wiedzę i praktyczne umiejętności. Nasi eksperci wyjaśnią, jaką rolę pełni urząd w jednostce samorządu, jakie są relacje między organem stanowiącym a urzędem oraz jakie zadania spoczywają na organie wykonawczym. Dowiedzą się Państwo, jakie procedury obowiązują podczas pierwszych sesji rad gmin, powiatów i sejmików województw, a jakie podczas przygotowywania projektów uchwał. Poznają Państwo prawa i obowiązki włodarzy oraz radnych, a także ograniczenia, do których muszą się stosować, aby nie utracić mandatu.

Już jutro na stronie głównej Związku Powiatów Polskich (www.zpp.pl) oraz na portalu szkoleniowo-edukacyjnym TV ZPP (http://tv.zpp.pl/) opublikujemy siódmy webinar zatytułowany "Dobrze napisana uchwała, czyli o zasadach techniki prawodawczej w samorządzie terytorialnym".

Cykl szkoleń powstał przy współpracy z Wolters Kluwer Polska.


Materiały wideo