Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego

 • Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego

  Przewodniczący Konwentu
  Marian Niemirski
  Starosta Przysuski

  Starostwo Powiatowe
  al. Jana Pawła II 10
  26-400 Przysucha
  woj. mazowieckie

  e-mail powiatu: starostwo@przysucha.pl

  tel. +48 48 675 25 53
  fax: +48 48 675 36 72

  Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego


STANOWISKA KONWENTU


 • 2015
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego

  w sprawie wykonywania i egzekwowania, przez organy architektoniczno-budowlane, obowiązku rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowych obiektów budowlanych, wybudowanych na podstawie skutecznie dokonanego zgłoszenia, przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu.

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego

  w sprawie
  1. zwiększenia nakładów finansowych na świadczenia medyczne dla szpitali powiatowych
  2. braku możliwości realizacji obowiązków wynikających z przepisów o cmentarzach i chowaniu zmarłych

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego

  w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie realizacji roszczeń zreprywatyzacyjnych przez jst

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego

  w sprawie zwiększającej się populacji dzików, możliwości zagrożenia Afrykańskim Pomorem Świń oraz szkód rolniczych wyrządzanych przez dziki

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • 2013
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego

  w sprawie poparcia dzialań Zespołu Negocjacyjnego Podmiotów Leczniczych Województwa Mazowieckiego

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego

  w sprawie przedłużenia terminu wejścia w życie wymogu posiadania calodobowych lotnisk dla helikopterów

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego

  w sprawie wydłużenia okresu obowiazywania wskaźników dotyczących zadłużenia JST

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego

  w sprawie zarządzania drogami powiatowymi

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego

  w sprawie poprawy systemu kontroli oceny szkół oraz dyrekcji

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego

  w sprawie proponowanych zmian w przepisach dotyczących funkcjonowania systemu ochrony zdrowia

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2012
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego

  w sprawie:
  1. utrzymania kryteriów podziału rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych
  2. objęcia wsparciem działań mających na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego poprzez odbudowę i modernizację dróg powiatowych.
  3. wyodrębnienia w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko dodatkowych środków na budowę i przebudowę dróg powiatowych, w celu poprawy atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów.
  4. utworzenia programu odbudowy i modernizacji oraz remontów dróg lokalnych ze środków budżetu państwa, zniszczonych przez firmy budujące drogi wojewódzkie, krajowe, ekspresowe, autostrady i kolej.
  5. podjęcia działań zmierzających do zmiany Zarządzenia Nr 19 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2012 / 2013.
  6. organizacji przetargów przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy na badania kandydatów do oddziałów klasy pierwszej szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego

  w sprawie włączenia do Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej (PO RPW) podregionów województwa mazowieckiego, które wykazują PKB na 1 mieszkańca  poniżej 75% średniej krajowej oraz zmiany granic jednostek statystycznych  NUTS-3 w obrębie województwa mazowieckiego.

  Do pobrania

  Stanowisko