Uchwały ZO ZPP

XXII Zgromadzenie Ogólne ZPP (11-12 maja 2017 roku)

    w sprawie wyboru członka Zarządu Związku Powiatów Polskich
    w sprawie założeń do programu działania Związku Powiatów Polskich na rok
    w sprawie przyjęcia budżetu Związku Powiatów Polskich na rok 2017
    w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu Związku
    w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Związku Powiatów

XX Zgromadzenie Ogólne ZPP (30 maja - 1 czerwca 2016 roku)

    w sprawie założeń do programu działania Związku Powiatów Polskich na rok 2016
    w sprawie przyjęcia budżetu Związku Powiatów Polskich na rok 2016
    w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu Związku Powiatów Polskich za rok 2015
    w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Związku Powiatów Polskich w roku 2015

XIX Zgromadzenie Ogólne ZPP (5 marca 2015 roku)

    w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Zarządu ZPP
    w sprawie założeń do programu działania Związku Powiatów Polskich na 2015 rok
    w sprawie wyboru członka Zarządu Związku Powiatów Polskich
    w sprawie przyjęcia budżetu Związku Powiatów Polskich na rok 2015
    w sprawie wysokości i terminu płatności składek członkowskich.
    w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu Związku

XVIII Zgromadzenie Ogólne ZPP (5 lutego 2015 roku)

    w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Związku Powiatów Polskich
    w sprawie wyboru członków Zarządu Związku Powiatów Polskich
    w sprawie wyboru prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich
    w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Związku Powiatów

XVII Zgromadzenie Ogólne ZPP (8-9 maja 2014 roku)

    w sprawie zmian w Statucie Związku Powiatów Polskich
    w sprawie założeń do programu działania Związku Powiatów Polskich na rok 2014
    w sprawie przyjęcia budżetu Związku Powiatów Polskich na rok 2014
    w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu Związku Powiatów
    w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Powiatów Polskich w 2013 roku

XVI Zgromadzenie Ogólne ZPP (8-9 kwietnia 2013 roku)

    w sprawie założeń do programu działania Związku Powiatów Polskich na rok 2013
    w sprawie przyjęcia budżetu Związku Powiatów Polskich na rok 2013