Uchwały ZO ZPP

XII Zgromadzenie Ogólne ZPP (2-3 kwietnia 2009 roku)

    w sprawie: zwiększenie funduszy własnych
    w sprawie: przyjęcia sprawozdania Prezesa Zarządu z wykonania budżetu Związku
    w sprawie przyjęcie sprawozdania Prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich z działalności Zarządu w roku 2008

XI Zgromadzenie Ogólne ZPP (3-4 kwietnia 2008 roku)

    w sprawie:
    w sprawie: wyboru uzupełniąiącego na członka Komisji Rewizyjnej Związku
    w sprawie wyboru uzupełniającego na członka Zarządu Związku Powiatów Polskich
    w sprawie: wyboru Prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich
    w sprawie: załozeń do programu działania Związku Powiatów Polskich na rok 2008.
    w sprawie: zmiany Uchwnty nr 1/7/99 1 Zgromadzenia Ogólnego ZPP w sprawie wysokości i terminu płatności składek członkowskich dnia 28 maja 1999 r.(z poź.n. zm.)
    w sprawie: przyjęcia hudžetu 7.wią7ku Powiatów Polskich na rok 2008
    w sprawie: przyjęcia sprawozdania Prezesa Zarządu z wykonania budżetu Związku

X Zgromadzenie Ogólne ZPP (3-4 kwietnia 2007 roku)

    w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej ZPP
    w sprawie wyboru członków Zarządu Związku Powiatów Polskich.
    w sprawie: założeń do programu działania Związku Powiatów Polskich na rok 2007.
    w sprawie: zmian w statucie Związku Powiatów Polskich
    w sprawie: przyjęcia budżetu Związku Powiatów Polskich na rok 2007.
    w sprawie: wyboru prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich
    w sprawie sprawozadania Prezesa Zarządu z wykonania budżetu Związku Powiatów Polskich za rok 2006
    w sprawie:

IX Zgromadzenie Ogólne ZPP (16-17 marca 2006 roku)

    w sprawie zmiany Uchwały Nr 1/11/99 1 Zgromadzenia Ogólnego Związku
    w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji Związku.
    w sprawie:
    w sprawie:
    w sprawie: wyboru uzupełniającego na członka Zarządu Związku Powiatów
    w sprawie: przyjęcia budżetu Związku Powiatów Polskich na rok 20()6.
    w sprawie: przyjęcia sprawozdania Prezesa Zarządu z wykonania budżetu Związku