Uchwały ZO ZPP

XXV Zgromadzenie Ogólne ZPP (3-4 kwietnia 2019 roku)

    w sprawie przyjęcia budżetu Związku Powiatów Polskich na rok 2019

XXIV Zgromadzenie Ogólne ZPP (17 stycznia 2019 roku)

    w sprawie wybór członków Komisji Rewizyjnej ZPP
    w sprawie wybór członków Zarządu ZPP
    w sprawie wybór Prezesa Zarządu ZPP
    w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Związku Powiatów

XXIII Zgromadzenie Ogólne ZPP (10-11 kwietnia 2018 roku)

    w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Związku Powiatów
    w sprawie założeń do programu działania ZPP na rok 2018
    w sprawie wysokość i termin płatności składek
    w sprawie zmiany w Statucie ZPP
    w sprawie przyjęcia budżetu Związku Powiatów Polskich na rok 2018
    w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu Związku

XXII Zgromadzenie Ogólne ZPP (11-12 maja 2017 roku)

    w sprawie wyboru członka Zarządu Związku Powiatów Polskich
    w sprawie założeń do programu działania Związku Powiatów Polskich na rok
    w sprawie przyjęcia budżetu Związku Powiatów Polskich na rok 2017
    w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu Związku
    w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Związku Powiatów

XX Zgromadzenie Ogólne ZPP (30 maja - 1 czerwca 2016 roku)

    w sprawie założeń do programu działania Związku Powiatów Polskich na rok 2016
    w sprawie przyjęcia budżetu Związku Powiatów Polskich na rok 2016
    w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu Związku Powiatów Polskich za rok 2015
    w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Związku Powiatów Polskich w roku 2015

XIX Zgromadzenie Ogólne ZPP (5 marca 2015 roku)

    w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Zarządu ZPP
    w sprawie założeń do programu działania Związku Powiatów Polskich na 2015 rok
    w sprawie wyboru członka Zarządu Związku Powiatów Polskich
    w sprawie przyjęcia budżetu Związku Powiatów Polskich na rok 2015
    w sprawie wysokości i terminu płatności składek członkowskich.
    w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu Związku