Uchwały ZO ZPP

XVIII Zgromadzenie Ogólne ZPP (5 lutego 2015 roku)

    w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Związku Powiatów Polskich
    w sprawie wyboru członków Zarządu Związku Powiatów Polskich
    w sprawie wyboru prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich
    w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Związku Powiatów

XVII Zgromadzenie Ogólne ZPP (8-9 maja 2014 roku)

    w sprawie zmian w Statucie Związku Powiatów Polskich
    w sprawie założeń do programu działania Związku Powiatów Polskich na rok 2014
    w sprawie przyjęcia budżetu Związku Powiatów Polskich na rok 2014
    w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu Związku Powiatów
    w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Powiatów Polskich w 2013 roku

XVI Zgromadzenie Ogólne ZPP (8-9 kwietnia 2013 roku)

    w sprawie założeń do programu działania Związku Powiatów Polskich na rok 2013
    w sprawie przyjęcia budżetu Związku Powiatów Polskich na rok 2013
    w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezesa Zarządu z wykonania budżetu Związku
    w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezesa Zarządu Związku Powiatów
    w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu ZPP
    w sprawie zmian w Statucie Związku Powiatów Polskich

XV Zgromadzenie Ogólne ZPP (12-13 kwietnia 2012 roku)

    w sprawie wyboru członka Zarządu Związku Powiatów Polskich
    w sprawie założeń do programu działania Związku Powiatów Polskich na rok 2012
    w sprawie przyjęcia budżetu Związku Powiatów Polskich na rok 2012
    w sprawie przyjșcia sprawozdania Prezesa Zarządu z wykonania budżetu Związku
    w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezesa Zarządu Związku Powiatów

XIV Zgromadzenie Ogólne ZPP (24-25 marca 2011 roku)

    w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Związku Powiatów Polskich
    w sprawie wyboru członków Zarządu Związku Powiatów Polskich
    w sprawie wyboru prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich
    w sprawie: założeń do programu działania Związku Powiatów Polskich na rok 1
    w sprawie przyjęcia budżetu Związku Powiatów Polskich na rok 2011
    w sprawie zmian w statucie Związku Powiatów Polskich