Uchwały ZO ZPP

XIV Zgromadzenie Ogólne ZPP (24-25 marca 2011 roku)

    w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezesa Zarządu z wykonania budżetu Związku Powiatów Polskich za rok 2010
    w sprawie: przyjęcia sprawozdania Prezesa Zarządu Związku Powiatów

XIII Zgromadzenie Ogólne ZPP (8-9 marca 2010 roku)

    w sprawie przyjęcia Programu dzialania Związku Powiatów Polskich na rok 2010
    w sprawie: zmiany Uchwały nr 1/7/99 1 Zgromadzenia Ogólnego ZPP w sprawie wysokości i terminu płatności składek członkowskich z dnia 28 maja
    w sprawie: zmian w statucie Związku Powiatów Polskich
    w sprawie: przyjęcia budżetu Związku Powiatów Polskich na rok 2010
    w sprawie: przyjęcia sprawozdania Prezesa Zarządu z wykonania budżetu 7.wiązku
    w sprawie: przyjęcia sprawozdania Prezesa Zarządu Związku Powiatów

XII Zgromadzenie Ogólne ZPP (2-3 kwietnia 2009 roku)

    w sprawie ustanowienia Honorowej Odznaki Związku Powiatów Polskich
    w sprawie: yałożeń do programu działania Związku Powiatów Polskich na rok 2009
    w sprawie: przyjęcia budżetu Związku Powiatów Polskich na rok 2009
    w sprawie: zwiększenie funduszy własnych
    w sprawie: przyjęcia sprawozdania Prezesa Zarządu z wykonania budżetu Związku
    w sprawie przyjęcie sprawozdania Prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich z działalności Zarządu w roku 2008

XI Zgromadzenie Ogólne ZPP (3-4 kwietnia 2008 roku)

    w sprawie:
    w sprawie: wyboru uzupełniąiącego na członka Komisji Rewizyjnej Związku
    w sprawie wyboru uzupełniającego na członka Zarządu Związku Powiatów Polskich
    w sprawie: wyboru Prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich
    w sprawie: załozeń do programu działania Związku Powiatów Polskich na rok 2008.
    w sprawie: zmiany Uchwnty nr 1/7/99 1 Zgromadzenia Ogólnego ZPP w sprawie wysokości i terminu płatności składek członkowskich dnia 28 maja 1999 r.(z poź.n. zm.)
    w sprawie: przyjęcia hudžetu 7.wią7ku Powiatów Polskich na rok 2008
    w sprawie: przyjęcia sprawozdania Prezesa Zarządu z wykonania budżetu Związku

X Zgromadzenie Ogólne ZPP (3-4 kwietnia 2007 roku)

    w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej ZPP
    w sprawie wyboru członków Zarządu Związku Powiatów Polskich.
    w sprawie: założeń do programu działania Związku Powiatów Polskich na rok 2007.
    w sprawie: zmian w statucie Związku Powiatów Polskich