Stanowiska Zgromadzenia Ogólnego ZPP

XV Zgromadzenie Ogólne ZPP (12-13 kwietnia 2012 roku)

    w sprawie konieczności pilnej nowelizacji art. 243 ustawy o finansach publicznych
    w sprawie możliwości wykorzystania środków Funduszu Pracy przez powiatowe urzędy pracy
    w sprawie zmian w Systemie finansów publicznych

XIV Zgromadzenie Ogólne ZPP (24-25 marca 2011 roku)

    w sprawie zarządzania drogami
    w sprawie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej
    w sprawie zmian w organizacji ratownictwa medycznego
    w sprawie powołania forum przekształconych szpitali powiatowych
    w sprawie koniecznych zmian w systemie ochrony zdrowia
    w sprawie projektu zmian ustawy 0 ochronie przyrody
    w sprawie środków pochodzących z rezerwy Funduszu Pracy
    w sprawie dochodów samorządów powiatowych i funkcjonowania systemu finansów publicznych
    w sprawie utworzenia banku komunalnego

XIII Zgromadzenie Ogólne ZPP (8-9 marca 2010 roku)

    w sprawie zespolenie administracji na szczeblu powiatowym
    w sprawie prac prowadzonych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
    Rezolucja z okazji 20-lecia odrodzonego samorządu terytorialnego w Polsce
    w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej przez powiaty
    w sprawie Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
    w sprawie zmian w systemie pomocy społecznej
    w sprawie niedoszacowania zadań rządowych dotyczących przeprowadzania przez powiat poboru do wojska
    w sprawie odpowiedzi na oficjalne stanowiska Związku Powiatów Polskich dotyczące najistotniejszych problemów samorządu powiatowego
    w sprawie budowy e-administracji
    w sprawie poparcia inicjatywy glosowania na Wielkie Jeziora Mazurskie jako jednego z 7 Cudów Natury

XII Zgromadzenie Ogólne ZPP (2-3 kwietnia 2009 roku)

    w sprawie realizacji zadań z zakresu geodezji
    w sprawie wprowadzenia zmiany terminu wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających w sytuacji nieosiągnięcia średnich wynagrodzeń nauczycieli
    w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich i systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników
    w sprawie poparcia dla inicjatywy uznania Wielkich Jezior Mazurskich i Puszczy Białowieskiej za Cud natury