Stanowiska Zgromadzenia Ogólnego ZPP

XIX Zgromadzenie Ogólne ZPP (5 marca 2015 roku)

    w sprawie finansowania domów pomocy społecznej
    w sprawie dróg publicznych

XVII Zgromadzenie Ogólne ZPP (8-9 maja 2014 roku)

    w sprawie łączenia szkól tego samego Țpu
    w sprawie zwiększenia udziału powiatów we wpływach z podatków
    w sprawie wprowadzenia zakazu wykorzystywania komunalnych osadów
    w sprawie wydłużenia terminu dostosowania pomieszczeń i urządzeń podmiotów leczniczych do wymogów technicznych i sanitarnych
    w sprawie wsparcia samorądÓw terytorialnych majątek w wyniku zwrotu mienia prywatnego prajętego pr•Ez skarb państwa II Wojnie Światowej
    w sprawie pmwrócenia likwidowanych sądów rejonowych
    w sprawie umożliwienia samorządom restrukturyzacji zadłużenia
    w sprawie finasowania pobytu dzieci w pieczy zastępczej
    w sprawie uregulowania sytuacji prawnej osób, które pełniły funkcje w organach wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego
    w sprawie przepisów art. 243 ustawy o finansach publicznych
    w sprawie finansowania zadań z zakresu geodezji i kartografii
    w sprawie fundamentów funkcjonowania samorządu powiatowego
    w sprawie finansowania budowy i modernizacji dróg publicznych
    w sprawie warunków funkcjonowania domów pomocy społecznej
    w sprawie dochodów powiatów
    o wsparcie samorządów na UkrainieXVII ZO ZPP Apel Ukraina

XVI Zgromadzenie Ogólne ZPP (8-9 kwietnia 2013 roku)

    w sprawie sposobu wyznaczania obszarów funkcjonalnych
    w sprawie projektów zmian ustroju samorządu terytorialnego
    w sprawie problemów w zakresie transportu i komunikacji
    w sprawie zmian w systemie finansów publicznych
    w sprawie dostępu powiatów do środków finansowych dedykowanych rozwojowi wsi
    w sprawie ogłoszenia Roku Powiatów
    w sprawie przywrócenia właściwej roli powiatom
    w sprawie podjęcia działań w zakresie zmiany zapisów statutowych dotyczących