Stanowiska Zgromadzenia Ogólnego ZPP

XXIII Zgromadzenie Ogólne ZPP (10-11 kwietnia 2018 roku)

    w sprawie zwiększenia finansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej
    w sprawie roli powiatów w ustroju terytorialnym państwa w 20-lecie ich odrodzenia
    w sprawie problemów w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia
    w sprawie nowoczesnej administracji
    w sprawie finansowania systemu oświaty
    w sprawie finansowania powiatów
    w sprawie dostępności komunikacyjnej Polski lokalnej

XXII Zgromadzenie Ogólne ZPP (11-12 maja 2017 roku)

    w sprawie możliwości realizacji zadania w zakresie orzekania o niepełnosprawności
    w sprawie roli samorządów powiatowych w systemie oświaty
    w sprawie przyjęcia Karty Samorządności - załącznik
    w sprawie przyjęcia Karty Samorządności
    w sprawie roli powiatów w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli
    w sprawie opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej
    w sprawie finansowania ze środków Funduszu Pracy

Nadzwyczajne XXI Zgromadzenie Ogólne ZPP (6 marca 2017 roku)

    w sprawie XX-Iecia Konstytucji RP
    w sprawie roli samorządu terytorialnego w państwie
    w sprawie roli powiatów w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
    w sprawie publicznego transportu zbiorowego
    w sprawie funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia
    w sprawie systemu ochrony zdrowia
    w sprawie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

XX Zgromadzenie Ogólne ZPP (30 maja - 1 czerwca 2016 roku)

    w sprawie ustrojowych i finansowych podstaw funkcjonowania samorządu powiatowego
    w sprawie szpitali powiatowych
    w sprawie funkcjonowania systemu pieczy zastępczej
    w sprawie publicznego transportu zbiorowego
    w sprawie przyszłości oświaty