Stanowiska Zgromadzenia Ogólnego ZPP

XXIX Zgromadzenie Ogólne ZPP (31 maja - 1 czerwca 2023 roku)

    w sprawie finansowania likwidacji barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy
    w sprawie wzmocnienia uprawnień organów zarządzających ruchem drogowym
    w sprawie racjonalizacji obowiązków sprawozdawczych powiatu
    w sprawie poprawienia skuteczności mechanizmów likwidacji białych plam transportowych
    w sprawie samowystarczalności energetycznej samorządów
    w sprawie obowiązku ubezpieczania pojazdów, które przepadły na rzecz powiatów
    w sprawie niezbędnych nowych narzędzi nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych
    w sprawie potrzeby uporządkowania i poprawy jakości sieci dróg powiatowych
    w sprawie roli powiatów jako wspólnot samorządowych odpowiedzialnych za dziedzictwo i za rozwój społeczno-gospodarczy realizowany w oparciu o dziedzictwo zlokalizowane na terenie powiatu
    w sprawie stwierdzania zgonu
    w sprawie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego młodzieży szkolnej
    w sprawie dyżurów aptek ogólnodostępnych
    w sprawie pokrywania rzeczywistych kosztów funkcjonowania oświaty ponadpodstawowej
    w sprawie lokalnych centrów zdrowia
    w sprawie finansowania Domów Pomocy Społecznej
    w sprawie systemowej aktualizacji wyceny świadczeń zdrowotnych
    w sprawie finansowania systemu orzekania o niepełnosprawności
    w sprawie założeń nowego systemu dochodów powiatów
    w sprawie rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej
    w sprawie środków niezbędnych do stabilizacji budżetów powiatów w roku 2023 r.
    w sprawie systemowej waloryzacji opłat administracyjnych

XXVIII Zgromadzenie Ogólne ZPP (8-9 czerwca 2022 roku)

    w sprawie planowanych zmian w sposobie zarządzania szpitalami
    w sprawie wsparcia powiatów dla Ukrainy
    w sprawie kluczowej roli powiatów w ustroju terytorialnym państwa
    w sprawie konieczności opracowania i wdrożenia długofalowej polityki oświatowej państwa
    w sprawie koniecznych zmian w systemie dochodów jednostek samorządu terytorialnego