Opinie i uwagi ZPP

Grudzień 2022

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapobieganiem kradzieży tożsamości
    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
    do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (druk 2845)
    do projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniający rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania
    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (UD467)
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 1229)
    do ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
    do ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 872)

Listopad 2022

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu
    do rządowego projektu ustawy o Funduszu Transformacji Śląska Spółce Akcyjnej
    do stanowiska resortu w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obyuwatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej (UD402)
    do ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
    do stanowiska resortu w sprawie propozycji zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 ze środków rezerwy tej części subwencji – odprawy dla zwalnianych nauczycieli
    do projektu ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej
    do propozycji zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 ze środków rezerwy tej części subwencji – odprawy dla zwalnianych nauczycieli – korekta
    do projektu ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej – nowy
    do stanowiska resortu do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku
    do projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących
    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy
    do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół